Den Haag,
29
januari
2019
|
15:07
Europe/Amsterdam

Startbijeenkomst Perspectief op Werk

Vandaag hebben werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld en Rijk in een gezamenlijke startbijeenkomst de urgentie benadrukt dat meer mensen aan de slag moeten. Juist in deze fase van arbeidskrapte is iedereen nodig. Hier zien alle partijen ook meer mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een extra en effectieve bemiddeling kan ook deze groep bijdragen aan meer maatschappelijke en economische groei. Alle partijen gaan gezamenlijk aan de slag met een doe-agenda die ook bestaande initiatieven verbindt en versterkt. In de gezamenlijke intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’, die staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, geven de partijen aan wat daarbij hun intentie is: meer kansen om mee te doen door hernieuwde publiek-private samenwerking.