Den Haag,
06
februari
2021
|
06:51
Europe/Amsterdam

Testvoorrang kinderopvang en snotneuzen onder vier jaar blijven welkom

De GGD gaat medewerkers van kinderdagverblijven en gastouders vanaf maandag 8 februari met voorrang testen op het Coronavirus. Na heropening blijven kinderen jonger dan vier jaar met een snotneus welkom op de kinderopvang.

De voorrangsprocedure voor het testen van medewerkers in de kinderopvang is uitsluitend bedoeld om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd, zodat de continuïteit van de kinderopvang zo min mogelijk in gevaar komt. Niet iedere medewerker of gastouder die thuis komt te zitten vanwege corona gerelateerde klachten komt daarom in aanmerking voor de voorrangsprocedure.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert kinderopvangorganisaties, gastouders en gastouderbureaus over de voorrangprocedure door middel van een afwegingskader.

Continuïteit
De maatregel draagt naast het borgen van continuïteit bij aan een veilige en verantwoorde heropening van de kinderopvang. Het sneller testen van kinderopvangmedewerkers verkort de afwezigheid van medewerkers die in afwachting van een test niet kunnen werken, en verlicht de capaciteitsdruk die als gevolg daarvan kan ontstaan.

Protocol
De voorrangsmaatregel volgt op het aangescherpte protocol kinderopvang dat deze week is gepubliceerd. Kinderopvanghouders werken op basis van dit protocol aan concrete maatregelen en acties met betrekking tot onder meer afstand houden, hygiënevoorschriften en ventilatie en binnenklimaat. Het hele protocol staat op: https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang.

Snotneuzen
Kinderen jonger dan vier jaar met een snotneus blijven welkom op de kinderopvang. Zij hebben van nature veel vaker een snotneus dan oudere kinderen, ook zonder overige verkoudheidsklachten, en dragen het virus niet snel over. Het weigeren van snotterende kinderen jonger idem vier jaar draagt dan ook slechts gering bij aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. 

Kinder jonger dan vier jaar met aanvullende Coronaklachten, zoals koorts, benauwdheid of veel hoesten, blijven thuis. Bij zwaardere klachten wordt ouders geadviseerd hun kind te laten testen. Ook in afwachting van het testresultaat blijven kinderen thuis.