Den Haag,
28
augustus
2020
|
16:00
Europe/Amsterdam

Toelichting minister Koolmees bij steun- en herstelpakket

Samenvatting

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lichtte, samen met minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en minister Hoekstra van Financiën, het steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt toe.

In maart van dit jaar deed het Corona-virus zijn intrede in onze samenleving. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder. Er is meer duidelijk, maar ook nog veel onzeker. Zowel over het virus, als over de gevolgen. Een ding weten we inmiddels helaas wel: het duurt langer dan we eerder hadden gehoopt.

‘Hou vol,’ zei onze Minister-President tijdens een van zijn vele persconferenties tegen ons allemaal. Eigenlijk geldt die aansporing nog steeds. Het virus is niet weg, we moeten op onze hoede blijven. Dat is - helaas - de realiteit.

Corona heeft ons daarmee in een nieuwe economische realiteit gebracht. En al staan we er in vergelijking met andere omringende landen nog relatief gunstig voor, de cijfers en ramingen liegen er niet om. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht in de meest recente raming een zeer forse krimp van -5,1% over heel 2020.

Hoe het de komende maanden en jaren precies gaat lopen, weten we simpelweg niet. Dat hangt ook af van de ontwikkeling van de pandemie en de wereldeconomie. Maar economische terugval betekent oplopende werkloosheid en een toename van faillissementen. Het is het onaangename beeld van een recessie.

Het Kabinet heeft de afgelopen periode gedaan wat nodig en mogelijk was om de gevolgen van deze gezondheidscrisis te helpen opvangen. De economie komt mede daardoor op verschillende plekken weer op gang. De twee omvangrijke economische noodpakketten hebben daarbij een positieve rol gespeeld,

zo stelt ook het CPB. Het eerste noodpakket bereikte zo’n 3 miljoen werkenden. Met deze steun zijn veel bedrijven en burgers geholpen.

Maar we zien ook dat markt en economie zijn veranderd. Er vinden verschuivingen plaats. Het pakt heel verschillend uit per bedrijf, sector of organisatie. En, het is niet alleen maar negatief. Er zijn de duidelijke winnaars, zoals bijvoorbeeld de tuincentra en supermarkten, webwinkels. Anderen zijn de ergste dip voorbij. Een deel verwacht met aanpassingen (deels) verder te kunnen. En er zijn bedrijven die de omzet van voor de crisis voorlopig niet meer zien terugkeren. Sommig werk komt voorlopig niet terug. Dan is de klap heel hard.

Steun vanuit de overheid blijft in de komende periode noodzakelijk. En dat doen we dus ook - met dit Steun- en Herstelpakket.

Deze nieuwe fase vraagt wel om een nieuwe aanpak. Een aanpak die duidelijkheid geeft voor langere tijd. Een aanpak die beter rekening houdt met de onderlinge verschillen tussen bedrijven, ondernemers en werkenden. Een aanpak die bedrijven en werknemers helpt bij de overgang naar die nieuwe realiteit. Die gericht is op de toekomst en ons toekomstige verdienvermogen, en ook helpt zorgen voor nieuw werk.

Het Steun- en Herstelpakket is wederom ruimhartig. Het beslaat opnieuw miljarden, en is bovendien uitgebreider dan in de vorige periode.

Het rust op drie pijlers.

Ten eerste: een – aangepaste - verlenging van de steun zoals we die kennen uit de vorige twee perioden, zoals de NOW en de TOZO. Zodat bedrijven en zelfstandigen - met voldoende levensvatbaarheid op de langere termijn - door kunnen. Maar ook ervaren personeel binnenboord kunnen houden.

Dit kan wel betekenen dat de bedrijfsvoering verandert. Dat personeel nieuwe vaardigheden moet opdoen. En helaas kan het ook betekenen dat er voor een deel van de werknemers geen plaats meer is.

Daarom, ten tweede, zitten er in dit pakket extra maatregelen om mensen in deze onzekere tijd te helpen de omslag te maken naar een nieuwe toekomst. Daarom hebben we een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard. Ik heb het dan over extra middelen voor scholing en omscholing. Voor bemiddeling door UWV en gemeenten en sociale partners bij de zoektocht naar werk.

Er zitten ook maatregelen in om de uitgangspositie van mensen te verbeteren. Zodat ze sneller aan de slag kunnen en niet wegzakken in onbeheersbare schulden. En we pakken jeugdwerkloosheid aan.

Ten derde, en hierover heeft mijn collega van EZK het een en ander gezegd, bevat dit pakket investeringsmaatregelen, zodat nieuwe banen en mogelijkheden ontstaan. Het kabinet investeert zo in het toekomstig verdienvermogen van Nederland.

Iedereen wil weten waar hij of zij aan toe is, het liefst voor een wat langere termijn. We geven daarom vandaag duidelijkheid voor de komende 9 maanden, tot zomer 2021. Ook in de komende periode zal de steun ruimhartig zijn en sociaal, en gericht op de toekomst. Zodat zoveel mogelijk banen en bedrijven gezond door deze moeilijke periode kunnen komen. Dat was en is ons gezamenlijk doel.

Dank u wel.