Den Haag,
26
februari
2021
|
14:21
Europe/Amsterdam

Ton Heerts versterkt regionale mobiliteitsteams

Vanaf 1 maart 2021 versterkt Ton Heerts de crisisdienstverlening van de regionale mobiliteitsteams. Deze teams ondersteunen mensen die door de coronacrisis in onzekerheid verkeren en extra ondersteuning nodig hebben op de arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij dat Heerts bereid is om als bestuurlijk verbinder op te treden. Heerts' taak zal zijn om de samenwerking in en tussen de regionale mobiliteitsteams te stimuleren, zodat de mobiliteitsteams zo veel mogelijk mensen zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar werk, waar nodig met hulp op het gebied van scholing of schulden.

Over regionale mobiliteitsteams

Als onderdeel van het sociaal pakket stelt het kabinet tijdelijk aanvullende crisisdienstverlening beschikbaar. Dit is voor mensen die door covid-19 hun werk of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken, en extra ondersteuning nodig hebben om ander werk of inkomen te zoeken. Met bijzondere aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandig ondernemers. Deze dienstverlening op maat bestaat uit een vernieuwde aanpak in 35 regionale mobiliteitsteams. Mensen krijgen dichtbij en ongeacht of en welke uitkering ze hebben, passende dienstverlening die bestaat uit extra begeleiding en waar nodig loopbaanadvies, (om)scholing en hulp bij schulden. De partners zijn de rijksoverheid, gemeenten, UWV, SBB, werkgeverorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen in een arbeidsmarktregio.

Over Ton Heerts

Ton Heerts is sinds december 2019 burgemeester van Apeldoorn. Van 2016 tot 2019 was hij voorzitter van de MBO Raad. Van 2012 tot 2016 was hij voorzitter van de FNV. Tussen 2006 en 2010 was Heerts Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee.