Den Haag,
18
juni
2019
|
07:00
Europe/Amsterdam

Ton Heerts voorzitter commissie schadeafhandeling beroepsziekten

Ton Heerts neemt met ingang van 1 juli het voorzitterschap van de Commissie schadeafhandeling beroepsziekten op zich. Dit schrijft Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een voortgangsbrief Gevaarlijke Stoffen aan de Tweede Kamer. De commissie zal adviseren over het vergemakkelijken van toekomstige schadeafhandelingen van beroepsziekten. Het instellen van deze commissie is een reactie op één van de aanbevelingen van de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6.

Schadeafhandelingen van beroepsziekten zoals ziekten die veroorzaakt zijn door Chroom-6, moeten in de toekomst gemakkelijker worden; minder ingewikkeld, kostbaar en tijdrovend. De commissie komt met voorstellen om het schadeverhaal­proces gemakkelijker te maken voor de slachtoffers van beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De commissie komt met voorstellen voor alle werkenden.

Staatssecretaris Tamara van Ark
Werken met een gevaarlijke stof mag nooit ten koste gaan van de veiligheid of gezondheid van werkenden. Er sterven ieder jaar 3.000 mensen als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Een schokkend hoog aantal. Daarom is werken met gevaarlijke stoffen een speerpunt in mijn beleid. Gevaarlijke stoffen kunnen sluipmoordenaars zijn. De gevolgen voor de gezondheid zijn dan pas te merken lang nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. Mensen die ziek zijn geworden als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen, moeten niet lang in onzekerheid zitten, maar hebben recht op een snellere schadeafhandeling. Ik zie met belangstelling uit naar het advies van de Commissie.
Staatssecretaris Tamara van Ark

Ton Heerts is voorzitter van de MBO Raad. Heerts bekleedde verschillende functies, hij was onder meer Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, voorzitter van de FNV en werkzaam bij de Koninklijke Marechaussee. Hij deed eerder de verkenning naar financiële genoegdoening voor OPS-slachtoffers. Op dit moment wordt gewerkt aan een regeling voor deze groep. OPS is een beschadiging van het zenuwstelsel door blootstelling aan oplosmiddelen. Met name werknemers uit de schilders-, en autoschadeherstelbranche en de grafische sector zijn hier in het verleden slachtoffer van geworden. Heerts legt enkele nevenfuncties neer.

De commissie start de werkzaamheden per 1 juli en brengt voor het eind van het jaar advies uit. Deze maand volgt het formele besluit over de feitelijke benoeming van de voorzitter en de andere leden van de Commissie.