Den Haag,
28
februari
2018
|
08:59
Europe/Amsterdam

Utrechtse bouwplaats bron van mogelijke overtredingen

Op de Utrechtse bouwplaats Leidscherijn-centrum heeft de Inspectie SZW verschillende overtredingen geconstateerd. Zo was op een aantal plaatsen de veiligheid van de bouwvakkers in het geding. Ook wordt onderzoek gedaan naar onderbetaling en te lange werktijden.

Op de bouwplaats werken gemiddeld per dag ruim 800 bouwvakkers in dienst van verschillende bouwbedrijven en onderaannemers. Het gaat hier om utiliteitsbouw in de afbouwfase. Begin februari vond er een arbeidsongeval plaats waarbij een bouwvakker zwaar gewond werd. Hij stond op een rolsteiger die uit elkaar viel. Tijdens het ongevalsonderzoek constateerde de arbeidsinspecteur dat veel zaken niet op orde waren. Zo heeft hij ter plaatse werkzaamheden stilgelegd in verband met valgevaar.

Voor de Inspectie SZW waren deze bevindingen genoeg redenen om dinsdag 27 februari een grootschalige controle te houden. Er werd niet alleen gecontroleerd op veilig en gezond werken, maar ook op eerlijk werken.

Dat de inspectie noodzakelijk was bleek onder meer doordat op twee plaatsen de werkzaamheden werden stilgelegd vanwege onveilige steigers. Daarnaast gaan de arbeidsinspecteurs boeterapporten opstellen voor valgevaar, blootstelling aan lasrook en kwartsstof, het gebruik van een ongeschikt arbeidsmiddel bij het plaatsen van lateien en voor overtreding van de fysieke belasting bij het leggen van zandcementvloeren. Ook is een waarschuwing gegeven voor het handmatig verplaatsen van glasplaten die feitelijk te zwaar zijn

De Inspectie SZW constateerde tevens dat de orde en netheid op de gehele bouwplaats onvoldoende was. Risico hiervan is dat er gemakkelijk ongevallen kunnen plaatsvinden door rondslingerend materiaal.

Ook werd door inspecteurs gekeken of er sprake was van arbeidsmarktfraude. Hiervoor is nader onderzoek nodig, waarbij vooral gelet wordt op onderbetaling en te lange werktijden.