Den Haag,
02
juli
2019
|
17:35
Europe/Amsterdam

Van Ark: bedrijven moeten meer doen aan risico inventarisatie en -evaluatie

‘Jullie zijn koplopers om risico inventarisatie en -evaluatie te versterken. Jaarlijks overlijden 4.100 mensen door hun werk. Dat schokkend hoge aantal moet naar beneden.’ Dat zei staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanochtend tegen een groep vertegenwoordigers van sociale partners, brancheorganisaties, zakelijke dienstverleners, kennisinstituten en arboprofessionals. De staatssecretaris sprak tijdens de startbijeenkomst van een traject van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om werkgevers beter te bereiken en te helpen met de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).

In het vraaggesprek onderstreepte Van Ark het belang van de RI&E. Het is de kurk waar een goed arbobeleid op drijft. Gezond en veilig werken begint met weten waar de risico’s liggen. Een RI&E is dan ook een wettelijke verplichting. Toch heeft ongeveer de helft van de werkgevers die niet. Sommige ‘willen niet’, maar vaak is het ook een kwestie van ‘niet kunnen of weten’, zeker bij kleine ondernemers, zo gaf de staatssecretaris aan. Ze weten niet hoe ze een RI&E moeten opstellen en toetsen, of zijn zelfs helemaal niet op de hoogte van het bestaan ervan. ‘Brancheorganisaties kunnen de ondernemer helpen bij het opstellen van de RI&E. Zij hebben RI&E-instrumenten ontwikkeld.’

Om ondernemers beter te bereiken en te ondersteunen is innovatie en denkkracht nodig, aldus Van Ark, die ook benadrukte hoe belangrijk het is dat de RI&E geen zaak is van ‘afvinken’ of ‘iets dat je nog in moet vullen’. ‘Dan wordt het al snel een papieren tijger. Ik hoop hier vandaag een verbond te sluiten. Zodat de RI&E een levend instrument wordt dat aansluit op de praktijk, meerwaarde heeft en mensen kan helpen. Het is ontzettend belangrijk dat mensen die ’s ochtends naar hun werk gaan, ’s avonds weer veilig thuiskomen, maar ook na vele jaren van hun rust kunnen gaan genieten’.