Den Haag,
05
september
2022
|
15:55
Europe/Amsterdam

Van Gennip: aanpak personeelstekorten kinderopvang vraagt om gezamenlijke inzet

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil bijdragen aan de aanpak van de personeelstekorten in de kinderopvang. De kinderopvangsector kampt al langer met personeelstekorten en – door het bijna gratis worden van kinderopvang – kan de vraag verder oplopen. Naast de essentiële rol van kinderopvangorganisaties zelf bij de aanpak van de tekorten is er een duidelijke rol voor de overheid weggelegd. Daarom zet de minister – samen met de sector – in op drie sporen: inzet op het aantrekken van nieuw personeel, het behoud van huidig personeel en het aantrekkelijker maken van meer uren werken voor pedagogisch professionals. Dit schrijft de minister vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Karien van Gennip: “De kinderopvang is een essentiële sector voor onze samenleving. Kinderen kunnen er op een goede en veilige manier beginnen aan hun ontwikkeling. Tegelijkertijd geeft het ouders ruimte om te werken, wat bijdraagt aan het verminderen van tekorten in andere sectoren. De personeelstekorten in de kinderopvang zetten dit onder druk en verlagen ook het werkplezier van pedagogisch professionals. Daar wil ik wat aan doen. Daarom onderneem ik – samen met de sector zelf – actie om de tekorten tegen te gaan.”

Aantrekken nieuw personeel

Om mensen te enthousiasmeren voor het werken in de kinderopvang wil het ministerie van SZW opnieuw subsidie verstrekken aan de sector voor een communicatiecampagne. Verder wordt de eerdere maatregel waarbij beroepskrachten in opleiding voor 50% mogen meetellen in de dagelijkse formatie verlengd tot 1 juli 2024. Ook kijkt Van Gennip naar mogelijkheden om zij-instroom richting de kinderopvangsector te stimuleren. Daarnaast wil de minister dat gediplomeerde nieuwkomers (statushouders en Oekraïners) aan het werk kunnen op opvanglocaties met anderstalige kinderen en dat ongediplomeerde nieuwkomers kunnen bijdragen als ‘groepshulp’. Dit verlaagt de werkdruk van andere medewerkers en stelt de nieuwkomers in staat om Nederlands te leren en werkervaring op te doen.

 

Behouden huidig personeel

Om de werkdruk in de kinderopvangsector te verminderen kijkt het ministerie van SZW samen met de sector naar mogelijkheden om regelgeving aan te passen. Daarbij moet er gekeken worden naar werkdrukverlaging voor werknemers terwijl de kwaliteit van de kinderopvang hoog blijft. Bijvoorbeeld door het vaste-gezichtencriterium en de registratie (van de afwijkingen) van de beroepskracht-kindratio (BKR) te versoepelen.

 

Meer uren werken

Uit onderzoek blijkt dat veel medewerkers in de kinderdagopvang en in de BSO meer uren willen werken. De kinderopvangsector start daarom per half september een pilot om de deeltijdfactor te verhogen. Ook kijkt Van Gennip samen met haar collega bij OCW hoe ‘combinatiebanen’ tussen kinderopvang en onderwijs gestimuleerd kunnen worden. Dit kan een mooie oplossing zijn om pedagogisch professionals meer uren werk en diversiteit te bieden, en tegelijkertijd de tekorten in allebei deze sectoren aan te pakken. Ook liggen er kansen bij betere spreiding van de werkweek. Bijvoorbeeld door op rustige dagen, zoals de woensdag en vrijdag, kinderopvang goedkoper aan te bieden. Hierbij is het ook van belang dat werkgevers en werknemers met elkaar het gesprek voeren over een betere spreiding van werk en verlof over de werkweek.

 

Flinke groei kinderopvang

Sinds 2015 is het aantal medewerkers in de kinderopvang gegroeid naar zo’n 115.000 medewerkers (een stijging van +45%). Desondanks heeft de kinderopvangsector over de gehele breedte nog zo’n 5.000 werknemers nodig om iedereen die dat wil kinderopvang te kunnen bieden. Als gevolg van het personeelstekort moeten groepen soms sluiten en staan veel ouders van jonge kinderen op een wachtlijst. De vandaag gepresenteerde maatregelen moeten bijdragen aan het verlagen van de tekorten.