Den Haag,
22
februari
2021
|
15:02
Europe/Amsterdam

Vaststellingenloket Now 1 langer open

Werkgevers krijgen langer de tijd om een eindberekening voor de loonkostensubsidie Now 1 over de maanden maart, april en mei 2020 aan te vragen. Dit vaststellingenloket blijft voor alle werkgevers tot 31 oktober 2021 open. Hierover heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer.

Met de Now kunnen werkgevers hun personeel doorbetalen zodat in de coronacrisis banen behouden blijven. Het eerste subsidietijdvak van de Now liep de maanden maart, april en mei 2020. Zo’n 140.000 bedrijven hebben deze periode een voorschot ontvangen gebaseerd op een inschatting van hun omzetverlies.

Vanaf 7 oktober 2020 kunnen bedrijven de eindafrekening aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke omzetdaling in de periode die is opgegeven. Werkgevers hebben in eerste instantie tachtig procent van de verwachte subsidie ontvangen. Op basis van de definitieve omzet kan de subsidie worden aangevuld. Maar het kan ook dat het bedrijf het beter heeft gedaan dan verwacht, en het omzetverlies hierdoor lager is dan begroot. Dan moet er subsidie worden terugbetaald. Ook daalt het subsidiebedrag als de loonsom is gedaald. Het bedrag dat moet worden terugbetaald, kan nooit hoger zijn dan het ontvangen voorschot.

Afhankelijk van het ontvangen voorschotbedrag en het definitieve subsidiebedrag varieert de benodigde controle. Werkgevers met een subsidievoorschot lager dan 20.000 euro en een definitieve subsidie lager dan 25.000 euro hoeven bijvoorbeeld geen aanvullende documenten te leveren voor controle. Wel worden zij steekproefsgewijs gecontroleerd. Bij hogere subsidiebedragen is een aanvullende derden- of accountantsverklaring nodig.

Voor aanvragen met accountantsverklaring zou het loket open zijn tot en met 29 juni 2021. Voor alle andere aanvragen zou dit tot en met 23 maart 2021 zijn. De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft gevraagt of dit verlengd kan worden vanwege de piekdrukte in het voorjaar, ook kan de Now-controle dan beter gecombineerd worden met de jaarrekeningencontrole. Minister Koolmees heeft daarop in overleg met UWV besloten dat het vaststellingenloket voor alle bedrijven langer open blijft.

De langere openstelling heeft gevolgen voor de vaststellingen van de eerste subsidieperiode in het derde steunpakket (oktober, november en december 2020). Het vaststellingsloket voor de maanden oktober, november en december 2020 is, een maand later dan gepland, geopend van 4 oktober 2021 tot en met 27 juni 2022. Ook is er een wijziging in de vaststelling van Now 2. Het loket voor de vaststellingen van NOW 2 (juni, juli, augustus en september 2020) gaat een maand eerder open en de sluitingsdatum blijft gelijk, van 15 maart 2021 tot en met 6 januari 2022.

Ongeveer een derde van de werkgevers heeft inmiddels gevraagd om een eindafrekening van Now 1 (maart, april en mei 2020). Een deel daarvan ontvangt daardoor extra subsidie. Voor bedrijven die momenteel getroffen worden door de crisis of die gesloten zijn om onze gezondheid te beschermen, zal een nabetaling welkom zijn maar zal een terugbetaling zeer ongelegen komen. In de eerste fase van de crisis was het lastig om het omzetverlies en de loonontwikkeling in te schatten. Veel ondernemers zullen het zekere voor het onzekere hebben genomen. Ondernemers kunnen met UWV telefonisch een afspraak maken voor een betaalperiode van een jaar. Ook afspraken over langere termijnen zijn mogelijk.