Den Haag,
28
juni
2022
|
14:00
Europe/Amsterdam

Verlenging maatregel tegen werkdruk en personeelstekorten in de kinderopvang

De kinderopvangsector kampt al langer met een hoge werkdruk en personeelstekorten. Daarom nam het vorige kabinet tijdelijke maatregelen om de meer ruimte te geven. Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft besloten om de verruiming van de inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding te verlengen tot 1 juli 2024. Ook blijft het ministerie van SZW samen met de sector werken aan het aantrekkelijker maken van het beroep pedagogisch professional. Deze zomer zal de minister haar plannen daarover met de Tweede Kamer delen.

 

Verlenging inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding

Het kabinet verlengt de verruiming van de inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding tot 1 juli 2024. Dat betekent bijvoorbeeld dat de begeleiding van een groep mag bestaan uit een volleerde professional samen met een beroepskracht in opleiding. Zo komt er meer ruimte op de werkvloer. Ook zorgt dit ervoor dat het aantrekkelijker wordt voor werkgever om meer beroepskrachten in opleiding aan te nemen, wat de instroom van nieuwe professionals bevordert.

 

Bredere aanpak werkdruk en personeelstekorten

Het ministerie van SZW werkt samen met de sector aan een plan om de personeelstekorten in de kinderopvang aan te pakken. Uiterlijk deze zomer zal minister Van Gennip de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van de plannen. Ook wordt er vanuit de evaluatie van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) gekeken naar mogelijkheden om de werkdruk in de kinderopvang structureel te verminderen. Deze wordt komend najaar met de Tweede Kamer gedeeld.