Den Haag,
08
maart
2018
|
12:50
Europe/Amsterdam

Verwey-Jonker Instituut evalueert City Deal Inclusieve stad

Sociaal werkers kunnen met de inzet van een flexibel budget veel ruimte nemen en buiten de gebaande paden denken en handelen waardoor mensen beter geholpen kunnen worden, dat blijkt uit een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

Het afgelopen jaar hebben Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, samen met het Rijk, geëxperimenteerd met alternatieve ondersteuningsvormen voor kwetsbare inwoners met complexe problematiek, in het kader van City Deal Inclusieve Stad. Het doel was een betere ondersteuning bieden tegen hetzelfde budget. Voor het onderzoek zijn ruim 85 casussen van de vijf steden geanalyseerd waarbij de nieuwe aanpak is toegepast en zijn 52 huishoudens en 43 sociaal werkers geïnterviewd.

Groei kostenbewustzijn bij sociaal werkers

Het kostenbewustzijn onder sociaal werkers neemt toe als zij zelf keuzes kunnen maken ten aanzien van de inzet van het budget voor maatwerk. Veel sociaal werkers vinden hun werk daardoor effectiever, uitdagender en bevredigender. Samen met inwoners zoeken naar eenvoudige maatwerk oplossingen kost vaak meer tijd dan een formele regel toepassen of een ingekochte voorziening toekennen. Maatwerk levert uiteindelijk wel meer op.

Hoge waarderingen van cliënten

Inwoners geven de nieuwe aanpak gemiddeld een 8,5. Zij voelen zich beter en zijn minder depressief. Ook kregen zij een beter zelfbeeld en daarmee ook (weer) toekomstperspectief.

Vervolgtraject met meer steden

Om de leerervaringen door te kunnen trekken, met meer focus op de samenwerking met Rijksuitvoeringsorganisaties, gaan de vijf steden en het Rijk ook de komende twee jaar door. De steden Amsterdam, Den Haag, Delft en Tilburg hebben zich hierbij aangesloten. Onder de titel ‘Eenvoudig Maatwerk’ zetten zij in op het voorkomen van verstrikking in de bureaucratie waardoor er onnodig hogere schulden, reparatiekosten en menselijk leed ontstaan. Dit doen zij samen met de belangrijkste Rijksoverheidsinstanties, zoals het CJIB, SVB en CAK.