Den Haag,
30
januari
2019
|
11:10
Europe/Amsterdam

Vrijwilligers verlenen eerste hulp bij schulden

Vrijwilligers kunnen een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen en aanpakken van financiële problemen. Een van de organisaties die mensen met schulden lokaal ondersteunt is SchuldHulpMaatje. Iedereen kan er vrijblijvend aankloppen voor deskundige hulp. Staatssecretaris Tamara van Ark sprak in Hoogeveen met enkele ‘maatjes’.

Een maatje helpt om alle inkomsten, uitgaven, schulden en betalingsachterstanden op een rij te zetten. En leert uitgaven te plannen en een financiële administratie bij te houden. Als inkomsten of uitgaven door omstandigheden veranderen, helpt het maatje om een aangepast budget te maken. Maatjes onderhouden ook contacten met gemeentelijke instanties. Ze blijven ondersteuning bieden wanneer er sprake is van gemeentelijke schuldhulpverlening. De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje krijgen een uitgebreide training voor ze aan de slag kunnen, volgen jaarlijks bijscholing en worden begeleid door een plaatselijke coördinator.

Complexe problemen

In Hoogeveen zijn ruim zestig maatjes actief. Het Drentse dorp kent relatief veel huishoudens met een laag inkomen. De maatjes begeleiden mensen met financiële problemen gemiddeld tussen de drie maanden en drie jaar. "Vaak spelen er complexe problemen", vertelt maatje Ton. "Het is dan ook zaak om goed contact te onderhouden met de professionele hulpverlening en met maatschappelijke organisaties." Ton zou mensen graag in een vroeger stadium al ondersteuning bieden. "Schulden kunnen namelijk snel uit de hand lopen, waardoor het lastig is om iemands leven weer op de rit te krijgen. Hoe eerder men aan de bel trekt, des te meer kan een maatje betekenen."

Landelijk netwerk

SchuldHulpMaatje is één van de landelijke vrijwilligersorganisaties die zich richten op het voorkomen van schulden en mensen met financiële problemen helpt. Het heeft zich met Humanitas, Leger des Heils, Landelijk Stimuleringsnetwerk ThuisAdministratie, Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT) en Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) verenigd in de Alliantie van Vrijwilligersorganisaties in de schuldhulpverlening. Het kabinet werkt met gemeenten en de Alliantie aan een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten, gericht op schuldhulp en financiële begeleiding.

Lees hier wat SchuldHulpMaatje doet, in welke gemeenten de organisatie hulp biedt en hoe je je als vrijwilliger kunt aanmelden: www.schuldhulpmaatje.nl.