Den Haag,
21
maart
2019
|
07:02
Europe/Amsterdam

Werkloosheid op laagste punt sinds 2003

Het werkloosheidspercentage is in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werkloze mensen daalde met 55 duizend ten opzichte van een jaar geleden tot 312 duizend mensen nu. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is blij met de cijfers. “Iedere maand zien we dat meer mensen aan het werk komen. Dat is fijn voor iedereen die de afgelopen tijd een baan hebben gevonden. Maar het geeft ook vertrouwen aan de mensen die nog op zoek zijn. Want werkgevers kunnen alle extra handen goed gebruiken.”

Het aantal werklozen is even hoog als vlak voor de crisis, in november 2008. Maar omdat het aantal werkenden flink is toegenomen, is het aandeel van werklozen in de beroepsbevolking lager dan in 2008.

Ook het aantal WW-uitkeringen blijft dalen. Eind februari verstrekte UWV 274 duizend uitkeringen. Vooral in de bouw en in de de zorg- en welzijnssector daalde het aantal uitkeringen op jaarbasis het sterkst.

Het aantal mensen dat actief is op de arbeidsmarkt, de beroepsbevolking, is sinds het begin van de crisis met bijna een half miljoen mensen gegroeid. Dat komt vooral doordat het aantal werkende 45-plussers sterk is toegenomen.