Den Haag,
11
december
2019
|
11:53
Europe/Amsterdam

Wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand in internetconsultatie

Vandaag start de internetconsultatie van het wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand (een wijziging van de Participatiewet). De internetconsultatie loopt tot en met 22 januari 2020. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 20 november jl. kondigde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegnheid aan dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een passend, niet vrijblijvend, aanbod doen. Dit wordt verankerd in de wet. Het aanbod kan bestaan uit onder meer een baan, een leer-werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een taalcursus. Het is belangrijk dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer mee te doen. Langdurige afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en vergroot de kans op armoede en schulden. Waar het om gaat is dat we mensen niet afschrijven, maar helpen.

Regelmatig contact

De kern van de voorgestelde aanpassing van de Participatiewet is het expliciet maken van de opdracht aan de gemeenten om ondersteuning te bieden aan mensen in de bijstand. Het is belangrijk dat de gemeente regelmatig contact heeft met de bijstandsgerechtigde. Uit onderzoek blijkt dat frequente gesprekken met bijstandsgerechtigden positieve effecten hebben. Het is daarom wenselijk dat er in de wet een norm wordt opgenomen over het aantal klantcontacten per jaar, om passende afspraken te maken met als doel mensen die langdurig aan de kant staan bij de samenleving te betrekken.

Taaleis eenvoudiger

Daarnaast gaat het om een wijziging van de uitvoering van de taaleis. Deze wordt eenvoudiger in de uitvoering. Taalverwerving wordt mogelijk gemaakt binnen andere activiteiten gericht op re-integratie.