Woordvoerders

Contactpersoon

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Inspectie SZW, zie de newsroom van de Inspectie SZW: www.inspectiewerkt.nl.

Team minister Wouter Koolmees

Coen Gelinck

Coördinerend woordvoerder
Afwezig van vrijdag 24 t/m vrijdag 31 januari

 • Integratie en inburgering
 • Internationale zaken

Telefoon: 06 48162412
E-mail: cgelinck@minszw.nl

 

Margreet van Beem

Woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Woordvoerder

 • Pensioen
 • AOW
 • UWV

Telefoon: 06 25657164 
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

Annerijn Vink

Persvoorlichter

 • Koopkracht
 • Leven lang ontwikkelen
 • Krapte
 • Werkloosheid
 • Ouderenwerkloosheid
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)

Telefoon: 06 25290452
E-mail: jcvink@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

Team staatssecretaris Tamara van Ark

Sharida Abid Ali

Algemeen persvoorlichter

Algemene persvragen en interviewverzoeken staatssecretaris

Telefoon: 06 11585274
E-mail: sabidali@minszw.nl

 

Najoua Aachboune

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet
 • WSW
 • Quotum arbeidsbeperkten
 • Bijstand
 • Wajong
 • Reïntegratie
 • Anw

Telefoon: 06 55292641
E-mail: naachboune@minszw.nl

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Caribisch Nederland
 • SVB
 • Kinderopvang
 • Kindregelingen
 • ESF
 • SUWI

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Lilian Jansen 

Woordvoerder

 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • UWV

Telefoon: 06 50097543
E-mail: ljansen1@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Woordvoerder

 • Gezond en veilig werken
 • Arbeidsomstandigheden

Telefoon: 06 25657164
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

 

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl