Woordvoerders

Woordvoerder

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Inspectie SZW, zie de newsroom van de Inspectie SZW: www.inspectiewerkt.nl.

Mensen met vragen over het coronavirus en de maatregelen daaromtrent kunnen terecht op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Ondernemers vinden ook meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Team minister Wouter Koolmees

Coen Gelinck

Coördinerend woordvoerder

 • Integratie en inburgering
 • Internationale zaken

Telefoon: 06 48162412
E-mail: cgelinck@minszw.nl

 

Margreet van Beem

Woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Woordvoerder

 • Pensioen
 • AOW
 • UWV
 • Arbeidsmigratie (minister)

Telefoon: 06 25657164 
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

Annerijn Vink

Woordvoerder

 • Koopkracht
 • Scholing & leven lang ontwikkelen
 • Werkloosheid, jeugdwerkloosheid
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)
 • Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (woordvoerder Emile Roemer)

Telefoon: 06 25290452
E-mail: jcvink@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

Team staatssecretaris Bas van 't Wout

Charlotte Fritschy

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet
 • WSW
 • Quotum arbeidsbeperkten
 • Bijstand
 • Wajong
 • Reïntegratie
 • Anw
 • Arbeidsmarktdiscriminatie

Telefoon: 0613326543
E-mail: cfritschy@minszw.nl

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Caribisch Nederland
 • SVB
 • Kinderopvang
 • Kindregelingen
 • ESF
 • SUWI

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Woordvoerder

 • Gezond en veilig werken
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsmigratie (staatssecretaris)

Telefoon: 06 25657164
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

 

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl