Woordvoerders

Woordvoerder

Samenvatting

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Nederlandse Arbeidsinspectie, zie de newsroom van de Arbeidsinspectie: www.inspectiewerkt.nl.

Mensen met vragen over het coronavirus en de maatregelen daaromtrent kunnen terecht op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Ondernemers vinden ook meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Woordvoerders ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

WOORDVOERDERS MINISTER VAN GENNIP

Margreet van Beem

Coördinerend woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

Raoel Koole 

Woordvoerder

 • Kinderopvang
 • Kindregelingen
 • Scholing en Leven Lang Ontwikkelen
 • Werkloosheid, jeugdwerkloosheid
 • Koopkracht
 • Integratie
 • Inburgering

Telefoon:  06 39214897
E-mail: rkoole@minszw.nl

 

Wessel de Heus

Woordvoerder

 • Arbeidsmigratie
 • Arbeidsmarktkrapte
 • Gezond en Veilig Werken (arbeidsmarktomstandigheden)
 • Inspectie en Toezicht
 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • NOW
 • Internationale Zaken

Telefoon: 06 50175573
E-mail: wdheus@minszw.nl

 

--------

 

WOORDVOERDERS MINISTER SCHOUTEN

Charlotte Fritschy

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet (bijstand, jonggehandicapten en wsw)
 • Breed Offensief
 • Banenafspraak/quotum arbeidsbeperkten
 • Wajong
 • SZW-domein Caribisch Nederland
 • Steunpakket: Tozo, TONK, Bbz

Telefoon:  06 13326543
E-mail: cfritschy@minszw.nl

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoedebeleid
 • Schuldhulpverlening
 • Re-integratie
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Martijn Weeda

Woordvoerder

 • Pensioen, AOW
 • Algemene nabestaandenwet
 • Inlichtingenbureau
 • SUWI-keten
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Werk aan de Uitvoering (WAU)

Telefoon:  06 31634122
E-mail: mweeda@minszw.nl

 

Sozan Toksöz

Persvoorlichter

 • Algemene persvragen en -verzoeken minister Van Gennip
 • Algemene persvragen en -verzoeken minister Schouten

Telefoon: 06 29657001 
E-mail: stoksoz@minszw.nl

______________________________________________________________________________________________

 

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl