Woordvoerders

Contactpersoon

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Inspectie SZW, zie de newsroom van de Inspectie SZW: www.inspectiewerkt.nl.

Team minister Wouter Koolmees

Coen Gelinck

Coördinerend woordvoerder

 • Integratie en inburgering
 • Internationale zaken
 • Pensioen
 • AOW

Telefoon: 06 48162412
E-mail: cgelinck@minszw.nl

 

 

Margreet van Beem

Woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen
 • Koopkracht

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

 

Lilian Jansen

Woordvoerder

 • UWV
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)

Telefoon: 06 50097543
E-mail: ljansen1@minszw.nl

 

 

Annerijn Vink

Persvoorlichter

 • Werkloosheid
 • Ouderenwerkloosheid

Telefoon: 06 25290452
E-mail: jcvink@minszw.nl

 

 

 

Peter Blok

Tijdelijk afwezig

Woordvoerder

Telefoon: 06 53405328
E-mail: wblok@minszw.nl

 

 

______________________________________________________________________________________________

Team staatssecretaris Tamara van Ark

Sharida Abid Ali

Algemeen persvoorlichter
Algemene persvragen en interviewverzoeken staatssecretaris

Telefoon: 06 11585274
E-mail: sabidali@minszw.nl

 

 

Karin Donk

Woordvoerder

 • Participatiewet
 • WSW
 • Quotum arbeidsbeperkten
 • Bijstand
 • Wajong
 • Reïntegratie
 • Anw
 • Arbeidsmarktdiscriminatie

Telefoon: 06 11295196
E-mail: kdonk@minszw.nl

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Caribisch Nederland
 • SVB
 • Kinderopvang
 • Kindregelingen
 • ESF
 • SUWI

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Lilian Jansen

Woordvoerder

 • Gezond en veilig werken
 • Arbeidsomstandigheden

Telefoon: 06 50097543
E-mail: ljansen1@minszw.nl

 

 

Najoua Aachboune

Afwezig i.v.m. zwangerschapsverlof

Coördinerend woordvoerder