Woordvoerders

Woordvoerder

Samenvatting

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Inspectie SZW, zie de newsroom van de Inspectie SZW: www.inspectiewerkt.nl.

Mensen met vragen over het coronavirus en de maatregelen daaromtrent kunnen terecht op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Ondernemers vinden ook meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Woordvoerders ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 

Coen Gelinck

Coördinerend woordvoerder

 • Integratie en inburgering
 • Internationale zaken

Telefoon: 06 48162412
E-mail: cgelinck@minszw.nl

 

 

Margreet van Beem

Woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen
 • Steun- en Herstelpakket, NOW 

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

Raoel Koole 

Woordvoerder

 • Scholing en Leven Lang Ontwikkelen
 • Werkloosheid, jeugdwerkloosheid
 • Koopkracht
 • Kinderopvang

Telefoon:  06 39214897
E-mail: rkoole@minszw.nl

 

 

Margot van Nistelrooij

Woordvoerder

 • Pensioen
 • AOW
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)
 • UWV

Telefoon: 06 11360865
E-mail: mvnistelrooij@minszw.nl

 

--------

 

 

Charlotte Fritschy

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet (bijstand, jonggehandicapten en wsw)
 • Breed Offensief
 • Banenafspraak/quotum arbeidsbeperkten
 • Wajong
 • Steun- en herstelpakket, Tozo en Tonk

Telefoon: 06 13326543
E-mail: cfritschy@minszw.nl

 

 

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Kindregelingen
 • SVB
 • Wet SUWI
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Wessel de Heus

Woordvoerder

 • Gezond en Veilig Werken
 • Handhaving/Fraudeaanpak
 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • Arbeidsmigratie
 • Caribisch Nederland

Telefoon: 06 50175573
E-mail: wdheus@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

 

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl