Woordvoerders

Contactpersoon

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Inspectie SZW, zie de newsroom van de Inspectie SZW: www.inspectiewerkt.nl.

Team minister Wouter Koolmees

Coen Gelinck

Afwezig van vrijdag 21 februari t/m vrijdag 28 februari

Coördinerend woordvoerder

 • Integratie en inburgering
 • Internationale zaken

Telefoon: 06 48162412
E-mail: cgelinck@minszw.nl

 

Margreet van Beem

Afwezig van dinsdag 25 t/m donderdag 27 februari

Woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Afwezig op maandag 24 en dinsdag 25 februari

Woordvoerder

 • Pensioen
 • AOW
 • UWV

Telefoon: 06 25657164 
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

Annerijn Vink

Persvoorlichter

 • Koopkracht
 • Leven lang ontwikkelen
 • Krapte
 • Werkloosheid
 • Ouderenwerkloosheid
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)

Telefoon: 06 25290452
E-mail: jcvink@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

Team staatssecretaris Tamara van Ark

Najoua Aachboune

Afwezig op donderdag 27 en vrijdag 28 februari

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet
 • WSW
 • Quotum arbeidsbeperkten
 • Bijstand
 • Wajong
 • Reïntegratie
 • Anw

Telefoon: 06 55292641
E-mail: naachboune@minszw.nl

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoede en schuldhulpverlening
 • Caribisch Nederland
 • SVB
 • Kinderopvang
 • Kindregelingen
 • ESF
 • SUWI

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Lilian Jansen 

Afwezig op maandag 24 en dinsdag 25 februari

Woordvoerder

 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • UWV

Telefoon: 06 50097543
E-mail: ljansen1@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Afwezig op maandag 24 en dinsdag 25 februari

Woordvoerder

 • Gezond en veilig werken
 • Arbeidsomstandigheden

Telefoon: 06 25657164
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

 

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl