Woordvoerders

Woordvoerder

Samenvatting

De woordvoerders zijn alleen te bereiken voor de media. Bent u geen journalist? Maak dan gebruik van het contactformulier of bel telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur).

Voor woordvoerders van de Inspectie SZW, zie de newsroom van de Inspectie SZW: www.inspectiewerkt.nl.

Mensen met vragen over het coronavirus en de maatregelen daaromtrent kunnen terecht op rijksoverheid.nl/coronavirus of op de website van het RIVM. Ondernemers vinden ook meer informatie op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 - 2117.

Team minister Wouter Koolmees

Coen Gelinck

Coördinerend woordvoerder

 • Integratie en inburgering
 • Internationale zaken

Telefoon: 06 48162412
E-mail: cgelinck@minszw.nl

 

 

Margreet van Beem

Woordvoerder

 • Arbeidsmarkt, ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO's
 • Arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • Werknemersregelingen
 • Steun- en Herstelpakket, NOW 

Telefoon: 06 29419041
E-mail: mvbeem@minszw.nl

 

Saskia Speelman

Woordvoerder

 • Koopkracht
 • Scholing & leven lang ontwikkelen
 • Werkloosheid, jeugdwerkloosheid
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)

Telefoon: 06 21380604
Email: sspeelman@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Woordvoerder

 • Pensioen
 • AOW
 • UWV

Telefoon: 06 25657164 
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

Annerijn Vink

Woordvoerder

Tijdelijk werkzaam bij het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie

 • Koopkracht
 • Scholing & leven lang ontwikkelen
 • Werkloosheid, jeugdwerkloosheid
 • Arbeid en zorg (verlofregelingen)

Telefoon: 06 25290452
E-mail: jcvink@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

Team staatssecretaris Bas van 't Wout

Charlotte Fritschy

Coördinerend woordvoerder

 • Participatiewet (bijstand, jonggehandicapten en wsw)
 • Breed Offensief
 • Banenafspraak/quotum arbeidsbeperkten
 • Wajong
 • Steun- en herstelpakket (Tozo)

Telefoon: 0613326543
E-mail: cfritschy@minszw.nl

 

Frank Bartelds

Woordvoerder

 • Armoede en schuldhulpverlening
 • SVB
 • Wet SUWI
 • Europees Sociaal Fonds (ESF)

Telefoon: 06 15650582
E-mail: fbartelds@minszw.nl

 

Wessel de Heus

Woordvoerder

Tijdelijk afwezig tot en met 17 januari 

 • Gezond en Veilig Werken
 • Handhaving/Fraudeaanpak
 • Arbeidsmarktdiscriminatie
 • Arbeidsmigratie
 • Caribisch Nederland

Telefoon: 06 50175573
E-mail: wdheus@minszw.nl

 

Eva Sleddering

Persvoorlichter

 • Voor algemene persvragen

Telefoon: 06 50175572
E-mail: esleddering@minszw.nl

 

Lennart Wegewijs

Woordvoerder

 • Kinderopvang
 • Kindregelingen

Telefoon: 06 25657164
E-mail: lwegewijs@minszw.nl

 

______________________________________________________________________________________________

 

Roger van de Wetering

Afdelingshoofd Woordvoering en Publiciteit / plaatsvervangend directeur Communicatie

E-mail: rvdwetering@minszw.nl