Den Haag,
08
juni
2018
|
11:19
Europe/Amsterdam

Worden robots onze vriend of vijand

Hoe ziet ons werk er in de toekomst uit? Welk werk verdwijnt door bijvoorbeeld robotisering, en welk werkt komt ervoor terug? En hoe zorgen we dat we daarop goed zijn voorbereid? Om goed beleid voor de arbeidsmarkt van de toekomst te kunnen maken, organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drie regiogesprekken. Woensdag 13 juni is de tweede in het Evoluon in Eindhoven.

De bijeenkomst in Eindhoven is de tweede van een serie van drie dialoogsessies over werk in de toekomst, die wordt georganiseerd in het kader van het 100-jarig bestaan van het ministerie van SZW. Tijdens de eerste bijeenkomst in Den Haag werd gesproken over het belang van blijvend ontwikkelen en leren. De derde dialoog wordt later deze maand in Zwolle gehouden.

In Eindhoven wil het ministerie het gesprek aangaan over digitalisering, robotisering en globalisering. Verschillende onderwerpen zullen de orde komen. Is de robot onze vriend of onze vijand? Is werken in de toekomst heel anders, of valt dat wel mee? Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op onze toekomstige banen, en vormen ze een bedreiging of bieden ze juist nieuwe kansen?

Het gesprek vindt woensdag 13 juni plaats in het Evoluon in Eindhoven, van 15 tot 20 uur. Wilt u mee praten over dit thema, dan kunt u zich opgeven op de site www.goedwerkdialoog.nl.